App_data_banner_no_tag_line
App Metrics & Research for iOS, Facebook & Google Play

Nokia
Applications
# App MAU Rank DAU Rank
1 Nokia 31 44
2 Nokia 129 143
3 Nokia N900 89,809 24,654
4 Nokia Social Hub 463,006 509,149
5 Bubble Frame 904,880 502,835
6 Nokia Friendship Challenge N/A N/A
7 Nokia Dil ki baat N/A N/A
8 CNN : In the field N/A N/A
9 Lonely Planet N/A N/A
10 Nokia N82 : The urbanista diaries N/A N/A
11 Wallpaper* at Fashion Week N/A N/A
12 National Geographic N/A N/A