App_data_banner_no_tag_line
App Metrics & Research for iOS, Facebook & Google Play

Mynet
Applications
# App MAU Rank DAU Rank
1 Mynet 210 287
2 Mynet Çanak Okey 207 236
3 Mynet Çanak 101 Okey 559 387
4 Mynet Çanak İhaleli Batak 1,348 1,262
5 Tavla 958 744
6 TURK POKER 2,597 1,719
7 Burç Astroloji 3,199 732
8 VIP Okey 4,989 3,399
9 Mynet Çanak King (Rıfkı) 5,249 2,982
10 Bilenkazanır Bilgi Yarışması 14,884 14,897
11 Poker 14,905 10,222
12 Mynet Oyunda N/A N/A
13 Mynet Smeet Türkiye N/A N/A
14 Mynet Eksenim N/A N/A
15 müzik kutusu N/A N/A
16 Feşmekan N/A N/A
17 Feminitest N/A N/A