App_data_banner_no_tag_line
App Metrics & Research for iOS, Facebook & Google Play

Mynet
Applications
# App MAU Rank DAU Rank
1 Mynet 208 337
2 Mynet Çanak Okey 209 229
3 Mynet Çanak 101 Okey 559 392
4 Mynet Çanak İhaleli Batak 1,352 1,298
5 Tavla 952 752
6 TURK POKER 2,565 1,745
7 Burç Astroloji 3,172 707
8 VIP Okey 4,876 3,261
9 Mynet Çanak King (Rıfkı) 5,189 3,001
10 Bilenkazanır Bilgi Yarışması 14,887 15,888
11 Poker 14,963 9,544
12 Mynet Oyunda N/A N/A
13 Mynet Smeet Türkiye N/A N/A
14 Mynet Eksenim N/A N/A
15 müzik kutusu N/A N/A
16 Feşmekan N/A N/A
17 Feminitest N/A N/A